Kontaktinformasjon:

Postadresse: 
Mobilreparatøren AS
Postboks 169
5408  SAGVÅG


Besøksadresse:
Sæ 20
5417 STORD 

Telefon: 905 55 390

Epost: post@mobrep.no