Plombering av TV

Slipp å betale NRK lisens.

Ta kontakt med oss – vi kommer gjerne hjem til deg og plomberer din TV – eller lever din TV hos MOBREP AS i Sæ på Stord.

Priser fra kr. 1195,-.

Ring for spørsmål: 534 16 600

 

plommber-din-tv-herer-du-lei-av-a-betale-nrk-lisens