Ford Fiesta fra kr 295,- pr døgn inkl 50km
Ta kontakt for flere priser og alternativ.

Ring for spørsmål: 534 16 600