Våre vilkår

Personvern

Mobilreparatøren AS forplikter seg til å behandle personopplysninger på en sikker måte, og vi gjør som følger:

Vi er avhengig av dine personlige opplysninger, som navn, adresse, epost og et telefonnummer vi kan nå deg på. På denne måten kan vi sikre at informasjon og saksgang angående ditt innleverte produkt kommer til rette vedkommende på en effektiv måte.
Personopplysningene du har oppgitt vil på ingen måte bli videreformidlet eller brukt til andre formål eller til tredjepart.

Vi ønsker at du som kunde skal føle deg trygg på at dine personalia blir håndtert konfidensielt.

Personopplysningene blir lagret i en kundedatabase. Dette fordi vi gir 12 måneders garanti på delene vi reparerer. Da Mobilreparatøren AS er et norskeid og norskregistrert firma, er det de norske lovene innen personvern som til en hver tid er gjeldende.

Betingelser

Mobilreparatøren AS ønsker at du tar sikkerhetskopi eller bruker iCloud på produktet du sender inn. Før vi leverer fra oss et ferdigraperert produkt, ønsker vi å teste alle funksjoner. Med kode på telefonen lar ikke dette seg gjøre. Vi fraskriver oss ansvaret for feil på produkt vi ikke får testet.

Garantier

Mobilreparatøren AS gir 12 måneders garanti på reparasjoner utført av oss.
Garantien gjelder ikke om produktet blir utsatt for behandling som fører til skader på produktet. Vår garanti bortfaller om andre skrur på produktet, eller om produktet har vært reparert tidligere hos privatperson eller firma.

Mobilreparatøren AS er en frittstående leverandør. Tjenestene og produktene leveres uavhengig av mobiltelefonprodusenter, nettbrettprodusenter og øvrige elektronikkprodusenter.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Prisene inkluderer ikke frakt, dette kommer i tillegg. Velg riktig fraktmetode i priskalkulatoren.
Vi tar forbehold om endirng i prisene, men du betaler prisen du har fått oppgitt.

Kundeforpliktelser

Du som kunde forplikter deg til å teste produktet så snart det er mottatt, innen to dager, og melde tilbake til oss om det skulle være noe som ikke er som det skal.

Mobilreparatøren AS er frittstående leverandør. Tjenestene og produktene leveres uavhengig av mobiltelefonprodusenter, nettbrettprodusenter og øvrige elektronikkprodusenter.

Omstendigheter

Omstendigheter som ikke gjør Mobilreparatøren AS erstatningspliktig.

Når et produkt blir skadet som følge av å bli mistet i bakken, kjørt over, mistet i vannet/ på sjøen, eller hvordan det skulle bli skadet. Kan man i det aller fleste tilfelle bare se de utvendige «fysiske» skadene, men dette betyr ikke at der ikke er andre «indre» skader. Det kan forekomme senskader på hovedkortet, noe som gjør at produktet plutselig slutter å virke. Dette kan forekomme ved demontering av produktet, da alle delene i utgangspunktet er veldig skjøre, men etter at de har vært utsatt for «hard» behandling, som ved å bli mistet i bakken, er disse spesielt utsatt. Produktet er i sin helhet sammensett av mange ulike komponenter, komponenter som er avhengig av hverandre for å fungere. Blir en / eller flere av disse komponentene skadet kan produktet i mange tilfeller ikke repareres.

Mobilreparatøren AS er ikke ansvarlige for skader eller tap som er forårsaket av slike senskader.

Mobilreparatøren AS kan ikke holdes ansvarlig for fuktskader på innleverte produkt. Et produkt kan være fuktskadet selv om det ikke har vært direkte i kontakt med flytende vann. Der er sensorer som blir utløste om det er kommet kondens i “maskineriet”.

Et produkt som har vært utsatt for kondens, kan tilsynelatende fungere en tid, til det så plutselig kortslutter. En kan få kondens i produkt på utallige måter, bare for å nevne noen, kan det bli kondens ved at en tar produktet med seg inn på badet når en dusjer. Det er også stor sannsynlighet for at det oppstår kondens om man har produktet i en lomme når man er ute på tur, da spesielt i regnvær.

Mobilreparatøren AS er frittstående leverandør. Tjenestene og produktene leveres uavhengig av mobiltelefonprodusenter, nettbrettprodusenter og øvrige elektronikkprodusenter.