Våre vilkår

Personvern

MOBREP AS forplikter seg til å behandle personopplysninger på en sikker måte, og vi gjør som følger:

Vi er avhengig av dine personlige opplysninger, som navn, adresse, epost og et telefonnummer vi kan nå deg på. På denne måten kan vi sikre at informasjon og saksgang angående ditt innleverte produkt kommer til rette vedkommende på en effektiv måte.
Personopplysningene du har oppgitt vil på ingen måte bli videreformidlet eller brukt til andre formål eller til tredjepart.

Vi ønsker at du som kunde skal føle deg trygg på at dine personalia blir håndtert konfidensielt.

Personopplysningene blir lagret i en kundedatabase. Dette fordi vi gir 6 måneders garanti på delene vi reparerer. Da MOBREP AS er et norskeid og norskregistrert firma, er det de norske lovene innen personvern som til en hver tid er gjeldende.

Betingelser

MOBREP AS ønsker at du tar sikkerhetskopi eller bruker iCloud på produktet du sender inn. Før vi leverer fra oss et ferdig produkt, ønsker vi å teste alle funksjoner. Med kode på telefonen lar ikke dette seg gjøre. Vi fraskriver oss ansvaret for feil på produkt vi ikke får testet.

Garantier

MOBREP AS gir 12 måneders garanti på reparasjoner utført av oss.
Garantien gjelder ikke om produktet blir utsatt for behandling som fører til skader på produktet. Vår garanti bortfaller om andre skrur på produktet, eller om produktet har vært reparert tidligere hos privatperson eller firma.

MOBREP AS er en frittstående leverandør.Tjenestene og produktene leveres uavhengig av mobiltelefonprodusenter, nettbrettprodusenter og øvrige elektronikkprodusenter.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Prisene inkluderer ikke frakt, dette kommer i tillegg. Velg riktig fraktmetode..
Vi tar forbehold om endirng i prisene, men du betaler prisen du har fått oppgitt.

Kundeforpliktelser

Du som kunde forplikter deg til å teste produktet så snart det er mottatt, innen to dager, og melde tilbake til oss om det skulle være noe som ikke er som det skal.

MOBREP AS er frittstående leverandør. Tjenestene og produktene leveres uavhengig av mobiltelefonprodusenter, nettbrettprodusenter og øvrige elektronikkprodusenter.

Omstendigheter

Omstendigheter som ikke gjør MOBREP AS erstatningspliktig.

Når et produkt blir skadet som følge av å bli mistet i bakken, kjørt over, mistet i vannet/ på sjøen, eller hvordan det skulle bli skadet. Kan man i det aller fleste tilfelle bare se de utvendige «fysiske» skadene, men dette betyr ikke at der ikke er andre «indre» skader. Det kan forekomme senskader på hovedkortet, noe som gjør at produktet plutselig slutter å virke. Dette kan forekomme ved demontering av produktet, da alle delene i utgangspunktet er veldig skjøre, men etter at de har vært utsatt for «hard» behandling, som ved å bli mistet i bakken, er disse spesielt utsatt. Produktet er i sin helhet sammensett av mange ulike komponenter, komponenter som er avhengig av hverandre for å fungere. Blir en / eller flere av disse komponentene skadet kan produktet i mange tilfeller ikke repareres.

MOBREP AS er ikke ansvarlige for skader eller tap som er forårsaket av slike senskader.

MOBREP AS kan ikke holdes ansvarlig for fuktskader/væskeskader på innleverte produkt. Et produkt kan være fuktskadet selv om det ikke har vært direkte i kontakt med flytende vann. Der er sensorer som blir utløste om det er kommet kondens i “maskineriet”.

Et produkt som har vært utsatt for kondens, kan tilsynelatende fungere en tid, til det så plutselig kortslutter. En kan få kondens i produkt på utallige måter, bare for å nevne noen, kan det bli kondens ved at en tar produktet med seg inn på badet når en dusjer. Det er også stor sannsynlighet for at det oppstår kondens om man har produktet i en lomme når man er ute på tur, da spesielt i regnvær.

Servicebetingelser:

-Ved tilfeller av knust skjerm, skadet skjerm, skeiv/skadet ramme, væskeskade mm.. så vil garantien fra produsenten forsvinne.
-MOBREP gir deg 12 mnd garanti på reparasjon. Vi stiller kun garanti på delen vi skifter, andre feil dekkes ikke.
Ingen garanti ved fukskade, reparert privat eller av andre. NB! Ingen garanti på enheter som er jailbreaket.
Du mister din opprinnelige garanti på produktet ved knust skjerm eller andre ytre skader.Men vi stiller med ny 12 måneders garanti på delen vi reparerer. Telefoner / iPad med skeiv ramme kan ha feil som ikke er synlig i reparasjons øyeblikket. Telefoner er ikke vanntette etter skjermbytte. Det kan være skade på touch ID – selv om den fungerer ved innlevering – dette kan ikke fikses og dekkes ikke av MOBREP AS.
Ved andre reparasjoner på telefon/nettbrett med knust skjerm er det alltid en risiko for mer skade på skjermen. Dette dekkes ikke av MOBREP.
Merker i ramme kan forekomme ved retting av skjeiv eller skadet ramme.
-MOBREP fraskriver seg alt ansvar ved enheten om den er væskeskadet eller reparert av andre. Dette gjelder under rep og i ettertid.
-MOBREP AS er fristtstående leverandør. Tjenestene og produktene leveres uavhengig av mobilprodusenter, nettbrettprodusenter og øvrige elektronikkprodusenter.
Mobrep fraskriver seg alt ansvar vedrørende oppadateringer eller bugs som Apple måtte sende ut i nye IOS oppdateringer, som ved batteribytte, skjermbytte eller andre reparasjoner.
Kunden er selv ANSAVARLIG for å ta sikkerhetskopi av enheten.
Telefoner/Nettbrett som ikke er hentet innen 3mnd, tilfaller MOBREP AS.

MOBREP AS er frittstående leverandør. Tjenestene og produktene leveres uavhengig av mobiltelefonprodusenter, nettbrettprodusenter og øvrige elektronikkprodusenter.

Tilbake